Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ondřej Havelka a Melody Makers v Londýně

24. 1. 2011 od 19.00 hod., Masarykovo divadlo Jičín
Ondřej Havelka a Melody Makers uvádějí „Písně krásné až k nesnešení".

Program tohoto nového koncertního show bude sestaven převážně z českých písní, jež jsou vskutku mimořádně krásné v upřímném i ironickém slova smyslu:
Kombiné něžné, Hrály dudy, Život je krásný...

Objednávky a předprodej vstupenek:
Masarykovo divadlo Jičín, tel. 493 531 568
Informační centrum Jičín, tel. 493 534 390

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“