Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Švýcarsko

Cestopisná přednáška - diashow Martina Loewa. Alpské štíty a rozkvetlé louky s dřevěnými salašemi. Putování přes vysokohorská sedla kolem průzračných jezer z Curychu až k Matterhornu.

Koná se v pondělí 24. ledna v 18.00 hodin, Velký sál Adalbertina.

Zdroj: hkpoint.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“