Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kraj podpořil kampaň proti domácímu násilí

Kampaň, která má působit jako prevence proti domácímu násilí podpořil náměstek hejtmana Vladimír Derner a krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková. 19. ledna vyvěsili v čekárně chirurgické ambulance Oblastní nemocnice Náchod první plakát, který nabízí pomoc obětem tohoto trestného činu a propaguje činnost Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Královéhradeckém kraji.

S plakáty, na jejichž rozmístění spolupracuje Oblastní charita v Hradci Králové, Sdružení praktických lékařů ČR, firma Batist a Královéhradecký kraj, se bude možné setkat ve vybraných ambulancích krajských nemocnic, v ordinacích privátních lékařů, na sociálních odborech obcí či služebnách policie. Na plakátě jsou uvedeny kontakty na Intervenční centrum v Hradci Králové, které obětem domácího násilí pomáhá.

"Plakáty, které upozorňují na problém domácího násilí a nabízí pomoc jeho obětem, by v krátké době měly viset ve všech krajských nemocnicích. Je důležité, aby oslovily co největší počet lidí."
/náměstek hejtmana Vladimír Derner/

"Je dobře, že se o problému domácího násilí mluví, protože většina obětí se za své utrpení stydí. Plakáty jim mohou naopak dodat odvahu vyhledat pomoc a najít cestu k novému životu. V ambulancích krajských nemocnic plakáty osloví významnou skupinu potencionálních obětí, z nichž mnohé možná hledají ošetření právě z důvodu fyzického napadení doma."
/krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková/

"Pracovníci Intervenčního centra jsou připraveni pomoci každému, kdo se na ně obrátí s žádostí o pomoc. Nemusí se přitom jednat pouze o osoby přímo postižené, ale i o jejich příbuzné, známé, sousedy nebo spolupracovníky. Intervence je vždy anonymní, bezplatná, poskytují ji vyškolení odborníci."
/vedoucí Intervenčního centra Miroslav Kucej/

Plakát naleznete na http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality/plakat0001.bmp

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“