Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Testování ECDL na UHK

Institut dalšího vzdělávání Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové nabízí složení testů ECDL (European Computer Driving Licence).

Zájemci o testování ECDL se mohou přihlásit telefonicky na čísle 493 331 213 nebo na adrese ecdl@uhk.cz, nejpozději však tři dny před uvedeným termínem testování (tj. zpravidla do středy, 12.00 hodin).

V přihlášení uveďte své jméno, příjmení, datum narození, popřípadě číslo infexu a moduly, ze kterých chcete být testováni. Pokud se jedná o Vaše první testování ECDL, prosíme o uvedení této informace.

termíny testování
10. 2. 2011 - začátek v 10.00 hodin
10. 3. 2011 - začátek v 10.00 hodin
14. 4. 2011 - začátek v 10.00 hodin

Bližší informace naleznete na stránkách UHK, Institutu dalšího vzdělávání:
http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/ecdl/Stranky/default.aspx

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“