Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kousek cesty za námi

Autorský večer Patricka Ungermanna, v němž předství svoji novou povídkovou tvorbu o krásách cestování. 27.1.2011 v 19:00 v Literární kavárně v budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Pořádá Spolek přátel krásného slova, www.spks.info.

Plakátek na akci naleznete na http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/kalendar-akci/Plakat_Kavarna_Ungermann_leden_2011_maly.pdf

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“