Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Čtečka elektronických knih i prezenčně

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové pro své čtenáře připravila novinku.

Čekáte dlouho "ve frontě" na absenční výpůjčku čtečky? Od ledna tohoto roku si ji můžete vyzkoušet v předstihu ve studovně.
Registrovaní čtenáři si čtečku mohou prezenčně zapůjčit do studovny v 5. podlaží. Ostatním zájemcům čtečku předvede informační služba.
Pro začátek čtečka obsahuje přes stovku beletristických textů.

Další informace naleznete v našem občasníku X v č.2/2010, jenž je dostupný též na webu SVK HK v sekci Pro veřejnost: http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Obcasnik-X.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“