Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava Krajiny Františka Hrubína

Od 3. ledna mají všichni návštěvníci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové možnost zhlédnout ve 4. a 5. podlaží výstavu fotografií pana Richarda Homoly. Snímky se vztahují k životopisným a literárním krajinám Františka Hrubína. Fotografie jsou doprovázeny esejemi Nikoly Homolové Richtrové.
Výstava se koná u příležitosti 40. výročí úmrtí tohoto velkého spisovatele a trvá do 30. ledna 2011.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“