Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstavy v Muzeu Východních Čech

Pro velký zájem Muzeum Východních Čech v Hradci Králové prodlužuje termíny aktuálních výstav.
  • EX LIBRIS EMILA ORLIKA - prodlouženo do 16. ledna 2011
  • JAPONSKÉ EX LIBRIS - prodlouženo do 16. ledna 2011
  • OD HRADEB NA NÁMĚSTÍ STŘEDOVĚKÉHO HRADCE (Výsledky archeologických výzkumů historického jádra Hradce Králové z let 2009 a 2010) - prodlouženo do 20. března 2011
  • SOUMRAK ZEMSKÉ HOTOVOSTI (Výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk 16. až 17. století) - do 20. března 2011
  • ZVONAŘSTVÍ (Kampanologická sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové) - prodlouženo do 6. listopadu 2011
Bližší informace naleznete na stránkách Muzea www.muzeumhk.cz

Zdroj: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“