Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

"Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru" - studentská konference

Studentky a studenti Katedry sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Vás zvou na studentskou konferenci "Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru".

Konference, která se uskuteční dne 28. ledna 2011 na Univerzitě Hradec Králové, je určena studentkám a studentům bakalářských a magisterských studijních oborů sociální práce a oborů příbuzných.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“