Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro bakalářský obor Management cestovního ruchu

* Anglický jazyk

Rozsah: 20 hodin
Termín: březen - duben 2011
Cena: 1 800 Kč

Cíl: Důkladné zopakování a procvičení gramatických a stylistických jevů, systematizace slovní zásoby s důrazem na přesnost překladu, práce s neznámým textem. Pokročilá vstupní znalost AJ u účastníků tohoto kurzu.

* Německý jazyk

Rozsah: 20 hodin
Termín: březen - duben 2011
Cena: 1 800 Kč

Cíl: Důkladné zopakování a procvičení gramatických a stylistických jevů, systematizace slovní zásoby s důrazem na přesnost překladu, práce s neznámým textem. Pokročilá vstupní znalost NJ u účastníků tohoto kurzu.

* Všeobecné znalosti

Rozsah: 20 hodin
Termín: březen - duben 2011
Cena: 1 800 Kč

Cíl: Příprava k úspěšnému zvládnutí přijímacího řízení pro obor Management cestovního ruchu, témata kurzu - základy společenských věd, zeměpis.

Informace týkající se organizace a plateb kurzů obdržíte v dopisech 14 dnů před začátkem daného kurzu.

Elektronická přihláška:
http://uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/elektronicka-prihlaska/Stranky/default.aspx

Přípravný kurz AJ - klíč ke skriptům:
http://uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/studenti/pripravne-kurzy-k-prijimacim-zkouskam/management-cestovniho-ruchu/Documents/P%C5%99%C3%ADpravn%C3%BD%20kurz%20AJ%20-%20kl%C3%AD%C4%8D%20ke%20skript%C5%AFm.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“