Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška v Labyrintu Divadla Drak

Katedra anglického jazyka a literatury si Vás dovoluje pozvat na přednášku v rámci cyklu Performing Identity nazvanou "Nastěhujte se s námi zpátky do hlavy." Přednášku o problematice a smyslu západního umění doporovázenou videoprojekcí přednese česky kritik umění Ivan Mečl dne 15. prosince 2010 od 19.00 hodin v Labyrintu Divadla Drak. Více informací na http://performingidentity.blogspot.com

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“