Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Profesorská přednáška

Univerzita Hradec Králové Vás zve na profesorskou přednášku v oboru Systémové inženýrství a informatika, kterou přednese doc. RNDr. Hana Skalská, CSc. na veřejném zasedání vědecké rady Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové dne 15. prosince 2010 v 10.00 hodin v Novém Adalbertinu.​

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“