Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Můžete navrhovat osobnosti na udělení výročních cen a titulu Událost roku města Hradec Králové

Město Hradec Králové tradičně udílí výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě. Navržení, kteří v roce 2010 významným počinem na poli kulturním či sportovním přispěli k obohacení života našeho města nebo jeho reprezentaci v České republice i v zahraničí se budou opět ucházet o kulturní cenu s názvem "Hradecká múza" a také o "Hradeckou sportovní cenu". Cenou "Primus inter pares" mohou být oceněny výjimečné, dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy, sportu. A konečně ocenění s názvem Událost roku Hradce Králové může být uděleno za výjimečný čin, investici, projekt, stavbu, výjimečnou událost či akci přínosnou pro město a kvalitu života jeho obyvatel v roce 2010.

Návrh na udělení výroční ceny může podat do 31. ledna 2011 fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, fyzická osoba, které bylo uděleno čestné občanství města a právnická osoba, která má v Hradci Králové sídlo. Návrh na udělení výroční ceny musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného kandidáta, u události roku její označení – název, zdůvodnění předkládaného návrhu a dále jméno, adresu, telefonické spojení a podpis navrhovatele. Formulář návrhu na výroční ceny města Hradec Králové můžete získat na Magistrátu města, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu nebo na internetových stránkách města (www.hradeckralove.org – život ve městě/kultura - výroční ceny), kde také naleznete směrnici "Udělování výročních cen města Hradec Králové“ i přehled osobností již oceněných výročními cenami.

Formulář pro návrh kandidátů Vyročních cen města Hradec Králové - http://www.hradeckralove.org/file/2801

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“