Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Prohlídky knihovny s výkladem pro veřejnost

Každou první středu v měsíci v době od 16.00 do 17.00 hodin pro vás Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové připravila prohlídku prostor knihovny s výkladem.

Sraz účastníků je v 1. NP u pultu ostrahy v 16.00.

Nabízené termíny v roce 2011:
5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 13. 7., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12.

Nemusíte se přihlašovat předem. Maximální počet účastníků je 25.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“