Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2011

Fakulta informatiky a managementu UHK pořádá ve dnech 1.-2. února 2011 mezinárodní konferenci Hradecké ekonomické dny 2011 - Ekonomický rozvoj a management regionů. Podrobné informace včetně přihlášky na stránkách konference (http://fim.uhk.cz/hed/index.php). ​

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“