Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Policie ČR - užitečné odkazy

 • Asociace autoškol ČR - www.asociaceautoskol.cz
 • Besip - www.ibesip.cz
 • Bezpečné přejezdy - www.prejezdy.eu
 • Bezpečné přechody - www.bezpecneprechody.cz
 • Centrum dopravního výzkumu - www.cdv.cz, nehody v mapě ČR - http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=48479&doctype=&lang=cs
 • Cyklistické přilby - www.nakolojensprilbou.cz
 • České dálnice - www.ceskedalnice.cz
 • Domluvme se - www.domluvme-se.cz
 • Dopravní info - www.dopravniinfo.cz
 • Dopravní situace Hradec Králové - www.hradeckralove.cz/doprava
 • Dopravní značení - www.dopravni-znaceni.eu
 • Máš problém? - www.richardmaproblem.cz
 • Městská policie Brno www.mpb.cz/odbor-prevence, stránky pro děti http://www.mpb.cz/odbor-prevence/detska-stranka/
 • Městská policie Hradec Králové - www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mestska-policie
 • Ministerstvo dopravy - www.mdcr.cz
 • Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz
 • Nadace Besip - www.nadacebesip.cz
 • Nebezpečné komunikační praktiky - www.e-bezepci.cz
 • Nemyslíš - zaplatíš! - www.nemyslis-zaplatis.cz
 • Nová pravidla - www.novapravidla.cz
 • Ředitelství silnic a dálnic - www.rsd.cz/dopravni-informace
 • Řidičský průkaz - www.ridicske-prukazy.info
 • The Action - www.theaction.cz
 • Ústřední automotoklub ČR - www.uamk-cr.cz
 • Zábava - www.skodahrou.cz
 • Záchranný kruh dětem - www.deti.zachranny-kruh.cz
 • Zákruta - www.zakruta.cz

Zdroj: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“