Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Srovnávací zkoušky Scio

Uzávěrka podzimního termínu srovnávacích zkoušek je posunuta na 21. listopadu.

Scio:
Objektivní srovnání vědomostí dítěte s jeho vrstevníky.
Přijímací zkoušky nanečisto, bez rizika neúspěchu.

5 vylosovaných účastníků Podzimních srovnávacích zkoušek navíc vyhrává zajímavé ceny:
1. cena - Internetový kurz Scio (v hodnotě 985 Kč)
2. cena - sada testů Přijímací zkoušky 2011 (v hodnotě 758 Kč)
3. - 5. cena - Přijímací zkoušky nanečisto on-line (v hodnotě 429 Kč)

Bližší informace o srovnávacích zkouškách najdete: http://www.scio.cz/in/2ss/nsz/info.asp

Přihlášku k SZ naleznete: http://www.scio.cz/1_objednavky2004/prochazetKriteria.asp?p=3829,3841,3893,3895,5729,3935,3835,3843,3883,3887,3885,5737,3881,3879,3827,3833,5733

Další informace: http://scio.cz/in/2ss/

Zdroj: Scio.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“