Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Canzone napoletana

Canzone napoletana (Neapolská píseň)
Vývoj neapolské písně s ukázkami. Přednáší PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.

Koná se ve středu 24. listopadu v 18.00 hod., konferenční sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v 5. podlaží.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“