Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Izrael

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vás zve na cestopisnou besedu do jediného židovského státu na světě. O své zážitky z této země se s vámi podělí doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.

Koná se ve středu 10. listopadu v 18.00 hod., konferenční sál SVK v 5. podlaží.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“