Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Svatý Martin 2010

Svatý Martin – putování s lampióny do starého kostela, povídání a příběh o původně římském vojáku Martinovi, pokračování slavnosti na faře – muzika, zpívání, občerstvení...

Koná se ve středu 10.11.2010 od 16:00, sraz před ZŠ Horní Maršov.

Pro širokou veřejnost, zdarma.

Bližší informace na:
http://sever.ekologickavychova.cz/akce-pro-verejnosttu/akcetu/829-svaty-martin
monika.kosinova@ekologickavychova.cz nebo 739 203 208

Zdroj: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“