Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Irena Jůzová v Galerii moderního umění

Irena Jůzová se ve své umělecké tvorbě zajímá především o vztah člověka k prostředí, ve kterém žijeme. Pro její práci je důležité přesvědčení, že existují okamžiky, kdy můžeme spatřit to, co se skrývá pod povrchem okolního světa. Své umělecké projekty vytváří postupně od prvních kresebných záznamů až po závěrečnou, často rozměrnou realizaci výsledného díla, využívá přitom vedle klasických výtvarných postupů i nejrůznější technické prvky a neobvyklé materiály.

Výstavu můžete navštívit v Galerii moderního umění v Hradci Králové od 25. listopadu 2010 do 13. února 2011 denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hod.


Zdroj: www.galeriehk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“