Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hradecká stavební škola se zapojí do Dnů stavitelství a architektury

Den otevřených dveří se bude 27. listopadu konat na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové. Pomyslné dveře se otevřou v rámci Dnů stavitelství a architektury pro širokou veřejnost, nejen pro tu rodičovskou. Všichni, kteří se zajímají o stavebnictví, stavitelství nebo architekturu, si budou moci ve školní aule vyslechnout tři odborné přednášky na téma vodohospodářství. Akce se koná ve spolupráci s královéhradeckou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Odborníci ze Stavební fakulty ČVUT v Praze budou hovořit o úloze vody ve městě a současných způsobech odvodnění, výhodách hospodaření s dešťovou vodou a zelené infrastruktuře ve městech a o ovlivnění vodních toků městským odvodněním. Den otevřených dveří bude zahájen v 8:3O, odborné přednášky začínají v 9:00. Škola bude návštěvníkům zpřístupněna do 12:00.

Dny stavitelství a architektury se letos uskuteční již čtvrtým rokem. Jejich cílem je pozvednout zájem veřejnosti o stavební řemeslo a o aktuální problematiku ve stavebnictví. Tento projekt představuje především propagaci významných událostí v oboru stavitelství, inženýrství a architektury. Garantem projektu je Rada výstavby Sdružení inženýrů a architektů České republiky.

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“