Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Projektové stáže GLEN v Africe a Asii

Zajímáte se o rozvojovou problematiku? Toužíte po pracovní zkušenosti z rozvojové země?

Přihlaste se na projektové stáže GLEN v Africe a Asii.
Během ročního cyklu vás čeká:
- spolupráce v mezinárodním týmu
- semináře o globálním rozvojovém vzdělávání
- tříměsíční práce pro neziskovou organizaci v Africe nebo Asii
- možnost realizace vlastního projektu rozvojového vzdělávání po návratu do ČR
- příležitost rozvíjet své schopnosti a dovednosti

Tématické zaměření stáží pro rok 2011:
- sociální práce (Kambodža)
- udržitelný turismus, životní prostředí (Mongolsko)
- divadlo (Senegal)
- komunitní rozvoj, práce s mládeží (Gruzie)
- rozvoj venkova, životní prostředí (Indie)
- fotografie, PR (Keňa)
- učitelství, práce s mládeží (Zambie)

Podmínky:
- velmi dobrá znalost angličtiny nebo francouzštiny
- věk 21 - 30 let

Náklady na účast jsou hrazeny.

Konkrétní informace o nabízených projektových stážích, podmínkách účasti a způsobu přihlášení najdete na stránkách www.inexsda.cz nebo kontaktujte koordinátorku programu Romanu Duchoslavovou na glen@inexsda.cz nebo 222 362 715.

Zdroj: www.inexsda.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“