Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Život zachraňující úkony

Kurz pořádá Český červený kříž - Oblastní spolek Hradec Králové. Koná se 6. 11. 2010. Přihlášky zasílejte do 29. 10.

trvání: 4 - 5 hodin

osvědčení: Osvědčení o absolvovní kurzu
cena: 500,- Kč

obsah kurzu:
1. masivní krvácení
2. šok
3. bezvědomí
4. zástava dechu a krevního oběhu

Nejkratší z nabízených kurzů. Účastníci se naučí a prakticky si vyzkouší postupy při zvládání stavů přímo ohrožujících život – masivní krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, šok, pneumotorax a některá další těžká poranění a vážné stavy. Je určen pro širokou veřejnost i pro zaměstnance firem, které tím splní povinnost vyplývající ze zákoníku práce (§ 102 a 103).

Zdroj: www.cckhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“