Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zvonařství

Muzeum východních Čech v Hradci Králové vás zve na komentovanou prohlídku výstavy. Koná se 19. 10. 2010, začátek v 17 hodin. Prohlídka bude doplněna informacemi o zvonech před rokem 1766, o výstavbě nových kostelů v Hradci Králové ke konci 18. století a zvonových souborech. Výstavou provází RNDr. František Skopec, CSc.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“