Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Workshop "Trestná činnost mládeže a na mládeži"

Workshop "Trestná činnost mládeže a na mládeži - drogová problematika
dětí a mládeže v rámci Královéhradeckého kraje" pořádá středisko Stopa čápa, o.s. Salinger, v prorodinném centru Budulínek, Karla IV. 430. Akce se koná 13.11. 2010, od 10:00 do 16:00 hod.. Odbornými lektory budou PhDr. Daniela Květenská a Mgr. Petr Strnad.

Pro děti budou zajištěny volnočasové, preventivní či vzdělávací aktivity. Více informací na nrp@salinger nebo 776 807 437.

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“