Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Koncert Evy Henychové

Benefiční koncert v Hradci Králové.
Výtěžek benefičního koncertu bude věnován k podpoře nového vánočního programu Diecézního centra pro seniory "Pojďme za hvězdou", který je určený lidem v domovech pro seniory.

Koná se v Novém Adalbertinu v pátek 5.11.2010 od 19:00 hodin.

Zdroj: Biskupství královéhradecké
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“