Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Velký knižní bazar

Tradiční podzimní prodej vyřazených knih za symbolické ceny v prostorách
Knihovny města Hradce Králové.

Koná se 18. – 22. října, prostory pobočky Eliščino nábřeží, Palackého 626
(vchod vedle vinárny Bystřička). Otevřeno: Po-Pá: 9-18.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“