Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Dne 24. listopadu 2010 od 9,00 do 13,00 hod. se bude konat „Den otevřených dveří“ na Farmaceutické fakultě (FaF) Univerzity Karlovy (UK) v Hradci Králové. Informace o studiu, spojené s promítnutím krátkého filmu o fakultě, se uskuteční v 9,00 hod., v 10,30 hod. a ve 12,00 hod.

Zdroj: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“