Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Tkaní, základy šití a dokončování tkaných výrobků

27. - 29. října: Tkaní na tkalcovských stavech, rámech dle vlastních návrhů. Kombinování materiálů a barev.

30. října: Základy šití na šicích strojích, jednoduché střihy, dokončování tkaných výrobků.

31. října: Zakončení rekvalifikačního kurzu – závěrečná zkouška, předání osvědčení, hodnocení, fotodokumentace.

Místo konání: Dům pod Jasanem, Voletiny u Trutnova
Cena: 3 200,- /4denní kurz/ 32 hod. ( jednodenní 1000,-) občerstvení v ceně.

Celý kurz tkaní a souvisejících technik je akreditován MŠMT.

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“