Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Stínování magažerů

Chcete poznat firemní praxi po boku manažerů středního a vrcholového managementu firem působících v České republice? Přihlaste se do programu "Stínování manažerů".(http://www.uhk.cz/dokumenty/public/7/stinovani2010.pdf).

Více informací a přihlášku naleznete na adrese: www.blf.cz/aktivity/stinovani.htm

Jádrem programu jsou dvoutýdenní stáže, během kterých vysokoškoláci stínují manažery nebo projektové týmy. Provázejí je při každodenní práci, pozorováním, prostřednictvím debat a aktivním zapojením do některých činností poznávají jejich pracovní náplň, dovednosti a metody rozhodování a řízení. Manažeři se na druhou stranu setkávají s novým pohledem na svou práci, s novými talenty a potenciálními zaměstnanci nebo pracovními partnery.

Stáže probíhají v řadě mezinárodních a českých společností v České republice, každoročně se zapojují malé a střední firmy i velké nadnárodní korporace, samospráva či neziskové a rozpočtové organizace.

Studenti, kteří by rádi stínovali, pošlou své přihlášky (http://www.blf.cz/aktivity/stin/prihlaska_student_10_11.doc) do 22. listopadu 2010. Přihlášku doplní životopisem a motivačním dopisem.

Program je určen pro organizece z celé České republiky a pro studenty v předposledním nebo posledním ročníku magisterského či inženýrského studia a také pro studenty denního doktorského studia. V letošním roce je program určen pro studenty vysokých škol z celé ČR.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“