Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Podzimní městské slavnosti Pardubice

17. ročník Městských slavností v Pardubicích - je karneval zábavy pro všechny generace. Konají se od čtvrtka 7.10. do neděle 10.10. 2010.

Městské slavnosti jako karneval hudby, divadla, tance i návratu do historie jsou již neodmyslitelnou součástí týdne mezi Zlatou přilbou a Velkou pardubickou. Letošní 17. ročník nabízí pestrý program koncertů, divadelních představení, tanečních vystoupení a hlavně zábavy.

Bližší informace o slavnostech naleznete na stránkách http://www.kcpardubice.cz/Home/Festivaly

Program naleznete na stránkách http://www.kcpardubice.cz/images/file/Program%20slavnosti%202010.pdf

Zdroj: Město Pardubice
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“