Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Občanská společnost a minority

Přednáška naší známé socioložky PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc. na aktuální téma - menšiny. Akce se koná v konferenčním sále v 5. NP Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové ve čtvrtek 7.10. od 17:00.

Přednáška proběhne v rámci Týdne knihoven.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“