Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mother´s Angels v pardubickém klubu Ponorka

V úterý 26. října 2010 se v Pardubicích v klubu Ponorka uskuteční koncert kapely Mother´s Angels, která zde vystoupí s českoanglickou kapelou žijící v Německu The Roads. Začátek akce je ve 20:00 hodin.

Plakátek na akci naleznete na http://www.okolohradce.cz/admin/data/clanky/obrazek_6481.jpg

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“