Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Socialia 2010

Katedra sociální patologie a sociologie a Katedra sociální pedagogiky PdF UHK pořádají mezinárodní konferenci Socialia 2010 "Sociální deviace v kontextu společenských věd". Konference se bude konat ve dnech 14. a 15. října 2010 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, v Objektu společné výuky UHK, Hradecká 1227/4.

Informace o konferenci (včetně rámcového programu, vymezení sekcí, přihlášky, všech důležitých termínů a dalších údajů) jsou zveřejněny na webových stránkách konference - http://fim.uhk.cz/socialia/

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“