Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Seznámení veřejnosti s projektem rekonstrukce Velkého náměstí

Muzeum východních Čech v Hradci Králové vás zve na 13. 10. 2010 od 17.00 na "Seznámení veřejnosti s projektem rekonstrukce Velkého náměstí".

Historie, přírodní podmínky, ochrana památkových hodnot a budoucí řešení Velkého náměstí. Součástí je vernisáž výstavy archeologických nálezů „Od hradeb na náměstí středověkého Hradce“. Akce je pořádána ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“