Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Česká grafika šedesátých let

Galerie moderního umění (Velké náměstí, Hradec Králové) vás zve na výstavu Česká grafika šedesátých let – IV. část Na okraji.

Čtvrtá a poslední část cyklu grafiky šedesátých let ukáže, jak se experiment a boření tradic promítlo v díle starých mistrů a umělců tvořících v tzv. hlavním proudu.

Komentovaná prohlídka se koná 7.10.2010 v 17:00.
Výstava trvá do 2. ledna 2011.

Bližší informace naleznete na stránkách www.galeriehk.cz

Zdroj: www.galeriehk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“