Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nový webový katalog o sociálních službách

Kdo hledá pomoc s péčí o seniory nebo osoby s postižením, najde ji v novém webovém katalogu na adrese http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz. Katalog, který provozuje Královéhradecký kraj, informuje o sociálních službách pro seniory, osoby s postižením, osoby bez přístřeší, pro duševně nemocné a další občany.

„Občanům a institucím tím zjednodušujeme hledání potřebné pomoci,“ řekl ke zprovoznění katalogu Miroslav Uchytil, radní Královéhradeckého kraje s gescí v sociální oblasti.

Katalog obsahuje přímé odkazy na sekce Pomoc pro seniory, Pomoc pro rodiny a děti, Pomoc pro osoby s postižením, Pomoc pro duševně nemocné a Pomoc pro osoby bez přístřeší. Podrobné vyhledávání umožňuje nalézt pomoc i dalším skupinám, případně upřesnit území, kde se mají hledané služby nacházet.

On-line katalog vznikl v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“