Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

XX. Mezinárodní seminář o výuce chemie

Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Odbornou skupinou pro chemické vzdělávání České společnosti chemické a časopisem Media4u Magazine pořádá dne 20. 10. 2010 jubilejní XX. Mezinárodní seminář o výuce chemie tentokrát s podtitulem "Aktuální trendy ICT v chemickém vzdělávání". Podrobnosti o účasti na konferenci a přihlášku je možné získat na adrese martin.bilek@uhk.cz.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“