Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Česko Polsko Objektivem

Partnerská města Hradec Králové a Walbrzych, tak jak je v průběhu čtyř víkendových setkání od října loňského roku do června 2010 viděla skupina třiceti mladých fotografů z Polska a České republiky. rámci projektu přeshraniční spolupráce "Walbrzych, Hradec Králové - města kultury", pod vedením zkušeného polského fotografa a lektora Jaroslawa Michalaka, vznikly fotografie, které zachycují současný život, architekturu a nečekaná zákoutí obou měst.

Studijní a vědecká knihovna ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové pořádá v pondělí 4. října v 17.00 hod. v galerii U Přívozu vernisáž k výstavě s názvem Česko Polsko Objektivem.

Vástava potrvá do 30.10.2010.

Více informací na: www.walbrzych-hradec.eu

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“