Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava Kosmické teleskopy 21. století

Od září je na Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové otevřena nová výstava Kosmické teleskopy 21. století, která představuje snímky pořízené kosmickými dalekohledy druhé generace – Chandra a Newton pozorují v rentgenovém oboru, Galex v ultrafialovém záření, Spitzerův teleskop a největší z kosmických dalekohledů, Herschelův teleskop, fotografují v infračerveném oboru, teleskop Planck mapuje mikrovlnnou ozvěnu velkého třesku. Nejslavnější z kosmických teleskopů, Hubbleův, byl sice na oběžnou dráhu vynesen již před dvaceti lety, ale nyní pracuje s novou citlivější kamerou a nejen za zásluhy je na výstavě zastoupen největším počtem fotografií.

Zdroj: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“