Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava Péče o památky na Dobrušsku

Od 20. do 30. září bude ve výstavní síni Vlastivědného muzea Dobruška na Šubertově náměstí instalována výstava Péče o památky na Dobrušsku. Otevřeno denně kromě 28. září od 9 do 17 hodin. Vstup zdarma.

Zdroj: Vlastivědné muzeum Dobruška
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“