Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vysoké svátky

Koná se 19.9.2010.

Závěrečná přednáška z cyklu Židovské svátky hebraistky Mgr. Jindřišky Kracíkové v synagoze v Jičíně

Židovský liturgický rok, tzv. Vysoké svátky, období od Roš ha-šana (Nový rok) po Jom kipur (Den smíření), tradice, zvyky a příběhy.

Pořádá o.s.Baševi www.basevi.cz

Bližší informace naleznete na http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/kalendar-akci/Vysoke-svatky.jpg

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“