Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Fashion - design - Zlín

V Galerii T se od 23. září do 11. října 2010 koná výstava FASHION - DESIGN - ZLÍN. Jedná se o průřez tvorby studentů Ateliéru designu oděvu, který je součástí Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studenti jsou úspěšní v soutěžích oděvních výtvarníků, jejich práce byly prezentovány na přehlídkách v několika evropských zemích i v New Yorku. Bakalářské a magisterské studium je zaměřeno na realizace spojené s oděvním průmyslem, ale i s reklamou a s volnou oděvní tvorbou. Akad. malířka Šárka Šišková vybudovala prestižní ateliér, který je cílem absolventů středních oděvních škol z Čech a Slovenska.

Galerie T se nachází v Objektu společné výuky v areálu Na Soutoku Univerzity Hradec Králové. Bližší informace naleznete na stránkách http://www.uhk.cz/uhk/univerzita/2209

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“