Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Velká inventura

10. – 11. 9. 2010, Jiráskovy sady Hradec Králové.


Poco a poco animato ve spolupráci s o.s. Nová síť již pošesté představují v Hradci Králové celoroční festival scénické tvorby Velká inventura, která vzniká a představuje se mimo tradiční síť kamenných divadel. Jedná se o putovní přehlídku, na které se ve městech České republiky každoročně představuje výběr nové autorské scénické tvorby.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.pocoapoco.cz/.

Zdroj: http://www.calendariumregina.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“