Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Stará řemesla

11. 9. 2010 až 12. 9. 2010, vždy od 10:00 v Podorlickém skanzenu Krňovice.


Setkání se starými řemesly. Ukázky zpracování dřeva, tesařské práce a další řemesla dříve běžná na venkově.
Praktické ukázky s možností vyzkoušet si některé práce, například: vrtání dřevěných potrubí, výroba šindele, tesání žlabů a koryt a další ...

Bližší informace na www.krnovice.cz.

Zdroj: www.krnovice.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“