Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Programy pro děti a mládež ke stálé expozici

Galerie moderního umění v Hradci Králové připravila pro žáky základních a středních škol tyto doprovodné programy ke stálé expozici "České výtvarné umění 20. století":
- Moje první návštěva v Galerii
- Galerijní expozicí krok za krokem
- Paleta moderního malíře
- Česká krajina 20. stolení v obrazech
- Sochařství

Součástí každého programu je nejen teoretická část, seznamující žáky hravou formou a za pomoci různých úkolů s odbornými termíny, s vybranými díly a osobnostmi umělců, ale také praktická část zaměřená na výtvarnou práci. K plnění úkolů slouží žákům a studentům samostatné pracovní listy.

Vstupné je pro žáky a studenty 15,- Kč, pedagogický doprovod má vstup zdarma. Termín doprovodného programu je možné domluvit na tel. čísle: 495 514 893 nebo 495 514 894.

Zdroj: www.galeriehk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“