Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Město na kolech

Tradiční sportovní akce v ulicích města pod heslem „Nebudeme závodit, budeme si užívat“. Na všem co má kola a kolečka městem projede na 1000 účastníků různých věkových i fyzických kategorií. IX. ročník oblíbené akce slibuje 6 km dlouhou trasu, bohatý doprovodný program a spousty cen.

Letos se koná 12.9.
Datum uzávěrky přihlášek do (včetně): 12. 9. 2010.
Start a cíl u budovy T-Mobile, Collinova ulice, Hradec Králové.

Pořádá Česká asociace Sport pro všechny, o.s.

Zdroj: http://www.calendariumregina.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“