Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Východní Čechy v díle Josefa Gočára

Výstava v jaroměřském muzeu představuje Gočárovu tvorbu ve východních Čechách a je doplněna dobovými exponáty a uměleckými díly.

Výstava potrvá do 28. září 2010.
Otevřeno: úterý až pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu a neděli od 13 do 17 hodin.

Zdroj: Město Jaroměř
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“