Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

VIII. Mezinárodní nábřeží paromilů

Sobota 28.8. od 10:00 hodin, Smetanovo a Eliščino nábřeží (mezi Tyršovým mostem a Novákovými garážemi).

VIII. ročník ojedinělého setkání milovníků páry, lodí, lodních modelů, zahradních a modelových železnic, sběratelů parních strojů a mechanizmů. Připraveny jsou plavby na parníčcích po řece, jízdy na vláčcích zahradních železnic a jiné atrakce.


Pořádá Královéhradecký klub přátel parních strojů.
Bližší informace na www.nabreziparomilu.cz.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“